Ανέκδοτο: Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ με ένα γύπα στον ώμο του

December 2, 2017

Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και έχει στον ώμο του έναν γύπα


διαφ.
Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και έχει στον ώμο του έναν γύπα Πηγή


Πηγή