Ανέκδοτο: Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ με ένα γύπα στον ώμο του


Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και έχει στον ώμο του έναν γύπα


διαφ.
Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και έχει στον ώμο του έναν γύπα Πηγή


Πηγή
Δείτε τη συνέχεια