Ανέκδοτα: Ο περίεργος τύπος…

November 29, 2017

Ανέκδοτα: Ο περίεργος τύπος…


διαφ.
Σταματάει ένας τύπος έξω από ένα κουρείο, βάζει το κεφάλι μέσα και ρωτάει τον κουρέα: «Περίπου σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;» Ο κουρέας κοιτάξει...

Ανέκδοτα: Ο περίεργος τύπος…

Σταματάει ένας τύπος έξω από ένα κουρείο, βάζει το κεφάλι μέσα και ρωτάει τον κουρέα:

«Περίπου σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;» Ο κουρέας κοιτάξει την πελατεία του και απαντά.. «περίπου σε δυο ώρες»

Ο τύπος ευχαριστεί και φεύγει

Την επομένη μέρα, ο ίδιος τύπος ξαναβάζει το κεφάλι μέσα στην πόρτα και ρωτάει τον κουρέα: «Περίπου σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»

Ο κουρέας κοιτά ξανά την πελατεία του και απαντά

«Σε τρεις περίπου ώρες» Ο τύπος ευχαριστεί και φεύγει

Το ίδιο γινόταν για τις επόμενες μέρες, ο τύπος ρώταγε τον κουρέα, ο κουρέας με γεμάτο πάντα το μαγαζί απαντούσε και ο τύπος έφευγε για να επιστρέψει την επομένη μέρα

Μια μέρα, και ενώ ο τύπος φεύγει από το μαγαζί, ο κουρέας γεμάτος απορία λέει στο βοηθό του:

“Ρε Βασίλη, ακολούθησε τον πραγματικά έχω απορία που πηγαίνει”

Μετά από λίγη ώρα, ο βοηθός επιστρέφει στο κουρείο δακρυσμένος από τα γέλια..

“Έμαθες τελικά που πηγαίνει αυτός ο τύπος;” ρωτάει ο κουρέας

Και τότε ο Βασίλης του απαντά:

“Σπίτι σου…”

http://www.zoo.gr/fun/jokes/joke/23/105146


Πηγή
Δείτε τη συνέχεια