Ανέκδοτο: Μια μέρα ένας ξυλοκόπος πελεκούσε ένα κορμό δίπλα σ’ ένα ποτάμι

November 27, 2017

Ανέκδοτο: Μια μέρα ένας ξυλοκόπος πελεκούσε ένα κορμό δίπλα σ’ ένα ποτάμι


διαφ.
Πηγή


Πηγή