Ανέκδοτο: Ο νεαρός Παύλος κάλεσε τη μητέρα του για φαγητό…

November 26, 2017

Ο νεαρός Παύλος κάλεσε τη μητέρα του για φαγητό…


διαφ.
Ο νεαρός Παύλος κάλεσε τη μητέρα του για φαγητό... Πηγή


Πηγή