ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Φοιτήτρια: “Θα έκανα οτιδήποτε για να περάσω αυτό το διαγώνισμα”

November 25, 2017

Η όμορφη φοιτήτρια


Η όμορφη φοιτήτρια μπαίνει στο γραφείο του καθηγητή. Βεβαιώνεται πρώτα ότι
διαφ.
Η όμορφη φοιτήτριαΗ όμορφη φοιτήτρια μπαίνει στο γραφείο του καθηγητή. Βεβαιώνεται πρώτα ότι δεν είναι κανείς στο διάδρομο και κλείνει πίσω της την πόρτα. Πλησιάζ...
δεν είναι κανείς στο διάδρομο και κλείνει πίσω της την πόρτα. Πλησιάζει
τον καθηγητή και, χωρίς πολλές περιστροφές, του λέει: «Θα έκανα οτιδήποτε
για να περάσω αυτό το διαγώνισμα…»

Σκύβει από πάνω του, τινάζει τα ξανθά της μαλλιά, τον κοιτάζει με νόημα
στα μάτια και επαναλαμβάνει με έμφαση: «Όπως σας είπα, θα έκανα
οτιδήποτε…»

Ο καθηγητής την κοιτάζει κατάματα: «Οτιδήποτε;»

«Οτιδήποτε».
Η φωνή του μαλακώνει. «Οτιδήποτε οτιδήποτε;»

«Οτιδήποτε».
Η φωνή του καθηγητή έγινε ψίθυρος. «Θα μπορούσες ακόμα και … να μελετήσεις;»
Πηγή