Ανέκδοτο: Υπήρχε κάποτε κάποιος ο οποίος είχε ψείρες

November 22, 2017

Ανέκδοτο: Υπήρχε κάποτε κάποιος ο οποίος είχε ψείρες


διαφ.
Πηγή


Πηγή