ΑΝΕΚΔΟΤΟ: “Η γυναίκα μου στην οδήγηση θυμίζει…”

November 17, 2017

Γυναίκες και κεραυνοί


-Η γυναίκα μου στην οδήγηση μοιάζει με κεραυνό
διαφ.
Γυναίκες και κεραυνοί-Η γυναίκα μου στην οδήγηση μοιάζει με κεραυνό -Δηλαδή οδηγεί γρήγορα; -Α, όχι, απλά χτυπάει δέντρα Πηγή
-Δηλαδή οδηγεί γρήγορα;
-Α, όχι, απλά χτυπάει δέντρα
Πηγή