ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Δασκάλα βάζει σημαντική Ασκηση για το σπίτι

November 17, 2017

Ασκηση στο σπίτι


Η καθηγήτρια βάζει μια άσκηση για το σπίτι. Είναι τόσο σημαντική για τους
διαφ.
Ασκηση στο σπίτιΗ καθηγήτρια βάζει μια άσκηση για το σπίτι. Είναι τόσο σημαντική για τους μαθητές, που για να μην την ολοκληρώσουν θα πρέπει να συντρέχει σοβαρός λ...
μαθητές, που για να μην την ολοκληρώσουν θα πρέπει να συντρέχει σοβαρός
λόγος υγείας ή θάνατος στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.
Στην ανακοίνωση της αυτή, πετάγεται ο εξυπνάκιας μαθητής και ρωτάει:
-Και αν είμαι κουρασμένος από το υπερβολικό σεξ?
-Τότε, απαντά η καθηγήτρια (και αφού έχει ησυχάσει η τάξη από τα γέλια), να
μάθεις να γράφεις με το άλλο σου χέρι….

Πηγή