ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Αδάμ και Εύα

November 16, 2017

Αδάμ και Εύα


Εν αρχή εποίησηε ο Θεός τον Αδάμ και του είπε “Κατέβα στην κοιλάδα”
διαφ.
Αδάμ και ΕύαΕν αρχή εποίησηε ο Θεός τον Αδάμ και του είπε "Κατέβα στην κοιλάδα" -"Τι είναι κοιλάδα ;" ρώτησε ο Αδάμ και ο Θεός του εξήγησε -"Ανέβα στο βουνό που είναι σ...
-“Τι είναι κοιλάδα ;” ρώτησε ο Αδάμ και ο Θεός του εξήγησε
-“Ανέβα στο βουνό που είναι στο τέλος της κοιλάδας” του είπε ο Θεός
-“Τι είναι βουνό;” ρώτησε ο Αδάμ και ο Θεός του εξήγησε
-“Εκεί θα βρεις μια σπηλιά” του είπε ο Θεός
-“Τι είναι σπηλιά ;” ρώτησε ο Αδάμ και ο Θεός του εξήγησε
-“Μέσα στη σπηλιά υπάρχει μιά γυναίκα” του είπε ο Θεός
-“Τι είναι γυναίκα ;” ρώτησε ο Αδάμ και ο Θεός του εξήγησε (μέσες-άκρες)
-“Αυξάνεσθε και πληθύνεστε” του είπε ο Θεός
-“Τι είναι Αυξάνεσθε και πληθύνεστε ;” ρώτησε ο Αδάμ και ο Θεός του εξήγησε
Ξεκίνησε λοιπόν ο Αδάμ, κατέβηκε την κοιλάδα, ανέβηκε στο βουνό, βρήκε τη
σπηλιά, μπήκε στη σπηλιά, βρήκε τη γυναίκα, και μετά από 15 λεπτά βγήκε από
τη σπηλιά, κατέβηκε το βουνό, διέσχισε την κοιλάδα και πλησίασε τον Κύριο
και τον ρώτησε:
-“Τι είναι πονοκέφαλο ”
Πηγή