ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Συζήτηση στο μπαρ…

Αγγελος


Συζήτηση στο μπαρ :
διαφ.

Η γυναίκα μου είναι ένας άγγελος , λέει ο πρώτος .
Είσαι τυχερός , λέει ο άλλος , η δική μου ακόμη ζει !
Πηγή
Δείτε τη συνέχεια
Loading...