ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Η Ελληνίδα που ήταν φεμινίστρια

November 10, 2017

Παγκόσμιο συνέδριο φεμινιστριών. Η αρχιφεμίνστρια προτείνει σε όλες τις γυναίκες να πάνε στα σπίτια του και να βάλουν τους άνδρες τους να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού και να έρθουν μετά από 3 μήνες να πουν στις συναδέρφισσές τους τι κατάφεραν.


διαφ.
Παγκόσμιο συνέδριο φεμινιστριών. Η αρχιφεμίνστρια προτείνει σε όλες τις γυναίκες να πάνε στα σπίτια του και να βάλουν τους άνδρες τους να κάνουν τις δουλειές του σ...

Πάει μετά από 3 μήνες η Γαλλίδα: Καθώς έπλενα τα πιάτα, μπαίνει ο άνδραςμου σπίτι. «Από εδώ και πέρα θα πλένεις εσύ τα πιάτα» του λέω. Την πρώτημέρα δε βλέπω τίποτα. Τη δεύτερα μέρα κάτι άρχισα να βλέπω. Την τρίτη μέραέπλενε ο άνδρας μου τα πιάτα!

Χαμός στο πλήθος!

Πάει και η Ιταλίδα: Καθώς σκούπιζα, μπαίνει ο άνδρας μου σπίτι. «Από εδώ και πέρα εσύ θα σκουπίζεις» του λέω. Την πρώτη μέρα δε βλέπω τίποτα. Τηδεύτερα μέρα κάτι άρχισα να βλέπω. Την τρίτη μέρα σκούπιζε ο άνδρας μου!
Και πάλι χαμός στο πλήθος. Κραυγές και λοιπά!

Πάει και η Ελληνίδα: Καθώς ξεσκόνιζα, μπαίνει ο άνδρας μου σπίτι. «Από εδώ και πέρα θα ξεσκονίζεις εσύ» του λέω. Την πρώτη μέρα δε βλέπω τίποτα. Τη δεύτερη μέρα δε βλέπω τίποτα. Την τρίτη μέρα μόλις άρχισα να βλέπω από το δεξί το μάτι!


Πηγή